Miksi liikuntaharrastuksia ei voisi hoitaa koulupäivän yhteydessä?

 

Liikunnallisen elämäntavan löytäminen on erittäin tärkeää kansanterveydellemme. Liikunta ja liikkuminen antavat paljon muutakin kuin vain hyvää kuntoa. Lapset ja nuoret saavat liikuntaharrastusten kautta uusia ystäviä, itsetuntoa ja elämässä pärjäämisen tuntemusta. Tuoreen Liitu-tutkimuksen tulokset tukevat myös liikunnan henkisiä vaikutuksia, sillä tutkimuksen mukaan yksinäisyyden kokeminen oli vähiten liikkuvilla lapsilla kolme kertaa yleisempää kuin eniten liikkuvilla.

Teini-ikäisen nuoren vanhempana seuraan huolestuneena liikunnan merkityksen vähentymistä arjessa ja vapaa-ajalla. Älypuhelimet, pelaaminen ja Netflix kasvattavat jatkuvasti osuuttaan nuorten arjessa. Koen, että lasten ja nuorten liikuntaan panostamalla ja urheiluseurojen yhteistyötä koulujen kanssa lisäämällä, meillä on mahdollisuudet luoda tuleville sukupolville terveelliset valmiudet elämään.

Konkreettinen ratkaisumallini:

  • Urheiluseurojen integroiminen koulun ja iltapäiväkerhojen toimintaan muuttamalla kaupunkien ja Veikkauksen tuet seuroille vastikkeellisiksi yhteistyöstä koulu- ja kerholiikunnan parissa.
  • Lisää liikuntatunteja kouluihin ja uusia liikunnallisia muotoja opetukseen istumisen sijaan

Urheiluseurojen tiiviimpi mukanaolo mahdollistaisi myös osan lasten harrastuksista suoritettavaksi heti koulun jälkeen tai sen yhteydessä.

Perheille jäisi näin enemmän tärkeää yhteistä aikaa, kun illalla suoritettavien harrastusten määrät ja niihin suoritettavat kyyditykset eri puolille kaupunkia vähenisivät.

Urheiluseuroilla olisi vastaavasti nykyistä parempi mahdollisuus saada tunnettuutta lajilleen ja uusia innostuneita jäseniä seuroihinsa. Kyseiset yhteistyömallit seurojen kanssa ovat eri muodoissaan käytössä jo esimerkiksi Islannissa, Norjassa ja monissa muissa Euroopan maissa erinomaisin tuloksin.

Ratkaisumallissani kaikki voittavat ja hyvän kierre kansanterveydellemme olisi valmis.

Hyvä ei synny itsestään, se on tehtävä. 

Mika Walkamo
Yrittäjä ja työnantaja
#tekoja